Новини

НОВИНИ

WiFi покритие

WiFi ПОКРИТИЕ

Настройки за връзка

НАСТРОЙКИ

Тест на връзката

ТЕСТ НА ВРЪЗКАТА

Контакти

КОНТАКТИ

Проверка на акаунт

ПРОВЕРКА НА АКАУНТ

Често задавани въпроси

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ


 

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ

Error 629 – Връзката e прекъсната от отдалечения сървър (access концентратор)
Възможни причини:
- Грешно потребителско име или парола.
- Kогато имате вече направена PPPoE сесия и искате да направите нова.
- При неправилно затваряне на предишната сесия, когато на сървъра e останала отворена сесия и се опитвате да набирате новa.
- Когато някой друг ползва акаунта ви.

Error 651 - Error 651 with PPPoE connections in Windows 7
PPPoE връзките работят добре с Windows XP или Windows Vista компютри. Когато в Windows 7 се опитате да се свържете с PPPoE връзка, може да се сблъскате с Грешка 651 - известен бъг в Windows 7. Главната причина за проблема е в RAS PPPoE файловия драйвер "raspppoe.sys" в папка C:/windows/system32/drivers. Решение: Преименуване на оригиналния файл "raspppoe.sys", напр. на "raspppoe_orig.sys", и копиране на същия от Windows Vista система.

Error 633
Грешката се появява:
- когато вече сте се свързали към даден сървър чрез PPPоE протокол и се опитвате да направите втора връзка към друг сървър. Причината е, че не можете да имате повече от една активна връзка.
- същите обстоятелства като при грешка 797. Възможно е да се появи в случай, че се опитвате да се свържете към интернет чрез PPPоE протокол, който е бил изтрит от компютъра ви. 

Error 678 -  The remote computer did not respond
Грешката се появява при:
1. Изключен мрежови кабел 
- проверете дали е поставен добре мрежовия кабел;
- ако имате 2 или повече мрежови карти, проверете дали не е забранена картата, към която е включен кабела: Start menu -> Settings -> Control Panel -> Network connections, кликнете 2 пъти в/у иконката на Local Area Connection, разрешете картата (колкото са иконките Local Area Connection, с толкова мрежови карти е вашето РС).
2. Проверете дали не са направени повече от една конекция/връзка към RU_PPPOE: 
Start menu -> Settings -> Control Panel -> Network connections (трябва да има само една иконка за RU_PPPOE).
3. Проверете дали е въведен правилно service name:
Start menu -> Settings -> Control Panel -> Network connections, кликнете с десния бутон на мишката върху RU_PPPOE и Properties, service name: RU_PPPOE. Ако не сте сигурни, по-добре оставете полето празно.

Error 691 - Access was denied...
Tази грешка означава само едно: сървърът не приема името и паролата. 
- Проверете името и паролата.
- Проверете дали е въведен правилно "service name": Start menu -> Settings -> Control Panel -> Network connections, кликнете с десният бутон на мишката върху RU_PPPOE и Properties service name: RU_PPPOE. Aко не сте сигурни, по-добре оставете полето празно.

Error 692
Причината може да бъде в: 
- софтуерно забранена мрежова карта;
- прекъснат/изваден мрежов кабел или авария.
Проверете дали не е изваден кабела от буксата на вашия компютър.
За Windows 2000/XP: Проверете в Start -> Settings -> Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager дали мрежовата карта е инсталирана правилно (пред името на мрежовата карта не трябва да има удивителен знак "!" ).
За Windows 98: Проверете в Start -> Settings -> Control Panel -> System -> Device Manager дали мрежовата карта е инсталирана правилно. Обновете драйверите си за мрежовата карта (ще ви е нужно CD-то за дъното или записаните драйвери в някоя папка в компютъра).

Error 676/718
Причината може да бъде в:
- неправилно въведени потребителско име (user name) и/или парола (password);
- неправилно инсталиран драйвер при смяна на мрежовата карта.
Преди да повторите опита да влезете в Интернет, проверете дали правилно въвеждате данните си и/или дали бутона "Caps Lock" на клавиатурата не е натиснат (индикатор за това е светодиод на клавиатурата, под който пише "Caps". Ако е включен, изключете го чрез повторно натискане на бутона "Caps Lock").
Проверете дали не въвеждате потребителското си име и парола на кирилица - необходимо е да се въвеждат на латиница.
За Windows 2000/XP: Проверете в Start -> Settings -> Control Panel -> System -> Hardware -> Device Manager дали мрежовата карта е инсталирана правилно.
За Windows 98: Проверете в Start -> Settings -> Control Panel -> System -> Device Manager дали мрежовата карта е инсталирана правилно.

Error 720
1. Деинсталирайте и реинсталирайте dialer, мрежа и DUN.
2. Ако не: Опитайте се да инсталирате Netbios interface service.
3. Ако не: Опитайте се да реинсталирате service pack.
4. Обърнете се към производителя.

Error 734 - The PPP link control protocol was terminated
Грешката се появява при проблем с PPPоE протокола на компютъра. Възможно е той да е бил премахнат или това да се е случило в резултат на вируси, или промяна на настройките, или проблем с използванaта защитна стена (Firewall).
Проверете дали протокола е инсталиран и дали не сте правили промени в настройките. Ако се наложи, преинсталирайте протокола, рестартирайте компютъра и го инсталирайте наново.  

Error 735
Грешката се появява при проблем с PPPоE протокола на компютъра. Възможно е той да е бил премахнат или това да се е случило в резултат на вируси или промяна на настройките или проблем с използванaта защитна стена (Firewall).
Проверете дали протокола е инсталиран и дали не сте правили промени в настройките. 
Ако се наложи, преинсталирайте протокола, рестартирайте компютъра и го инсталирайте отново.

Error 738
Грешката се появява при проблем с PPPoE протокола на компютъра. Възможно е той да е бил премахнат или това да се е случило в резултат на вируси, или промяна на настройките, или проблем с използванaта защитна стена (Firewall).
Проверете дали протокола е инсталиран и дали не сте правили промени в настройките. Ако се наложи, преинсталирайте протокола, рестартирайте компютъра и го инсталирайте наново.  

Error 769 - The specified destination is not reachable
В повечето случаи тази грешка се появява, когато компютърът не намира мрежовия си интерфейс.
Това може да се получи, ако неволно сте забранили мрежовата си карта или липсват драйвери за същата.
В Start menu -> Settings -> Control Panel -> Network connections като кликнете 2 пъти в/у иконката на Local Area Connection и разрешете картата.
Ако липсва иконката Local Area Connection, е необходимо да преинсталирате драйверите за мрежовата карта.

Error 797 
Грешката се появява при липса на инсталиран PPPоE протокол или неправилно инсталиран такъв, а същевременно е направен опит за свързване към Интернет чрез него. За да проверите дали този протокол е инсталиран на вашия компютър, проверете в настройките на локалната мрежа.
Възможно е грешката да бъде изписвана при софтуерно забранена мрежова карта на компютъра Ви.

Error 800
Причината може да бъде в:
- неправилно въведени настройки;
- пуснат неправилно конфигуриран Firewall - защитна стена (някои антивирусни програми също активират Firewall при инсталирането им);
- изваден кабел от мрежовата карта;
- прекъснат кабел или прекъснато ел. захранване. Проверете настройките си, ако сте правили промени в операционната система, вижте дали кабелът не е изваден от мрежовата карта или дали не е прекъснат физически в часта, която е видима за вас. В случай че сте потребител, при който е поставено захранващо устройство, проверете дали е включено в ел. мрежата. Проверете конфигуацията на вашия Firewall или антивирусна програма, ако имате инсталирани такива.

Error 815
Грешката се появява при:
1. Изключен мрежов кабел 
- проверете дали мрежовият кабел е поставен добре ;
- ако имате 2 или повече мрежови карти, проверете дали не е забранена картата, на която е включен кабела: Start menu -> Settings -> Control Panel -> Network and Shаring Center -> Manage Network Connection като кликнете 2 пъти в/у иконката на Local Area Connection и разрешите картата (/колкото иконки Local Area Connection, с толкова мрежови карти е вашето РС).
2. Проверете да не са направени повече от една конекции към RU_PPPOE 
Start menu -> Settings -> Control Panel -> Network and Shаring Center -> Manage Network Connection (трябва да има само една иконка за RU_PPPOE).
3. Проверете дали е въведен правилно service name: Start menu -> Settings -> Control Panel -> Network and Sharing Center -> Manage Network Connection, кликнете с десният бутон на мишката върху RU_PPPOE и Properties service name: RU_PPPOE. Ако не сте сигурни, по-добре оставете полето празно.