Новини

НОВИНИ

WiFi покритие

WiFi ПОКРИТИЕ

Настройки за връзка

НАСТРОЙКИ

Тест на връзката

ТЕСТ НА ВРЪЗКАТА

Контакти

КОНТАКТИ

Проверка на акаунт

ПРОВЕРКА НА АКАУНТ

Често задавани въпроси

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ


Услуги, предлагани от ЦИКО, за Студентските общежития СО1 и СО2

 • Достъп до вътрешната мрежа със скорост 40 Mbit/s (с кабел)
 • Достъп до вътрешната мрежа със скорост 60 Mbit/s (с Рутер)

Забележка: Устройството рутер се предоставя от потребителя. Използващите услугата с кабел нямат право да използват рутер!
                   Потребителите се задължават да спазват Правилникa за реда и използването на университетската компютърна мрежа!

  Всеки студент, настанен в СО1 и СО2, може да ползва, през изградено от Русенския университет оптично трасе, достъп до университетската компютърна мрежа срещу месечна такса. Регистрацията се извършва в делничните дни от 09:00 до 11:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. в Центъра за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО) - 1.111-14 (Ректорат, приземен етаж).

Плащането на таксата и другите услуги за СО може да се извърши в:

 • касата на университета (Ректорат, ет. 1, ст. 244) в делничните дни от 09:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч. Освен в брой, в касата можете да платите и с карта чрез ПОС терминал.
 • ОББ – ТБ АД, Русе, Клон Възраждане, ул.”Плиска“19; РУСЕНСКИ УНИВЕРСИТЕТ”АНГЕЛ КЪНЧЕВ” - РУСЕ
  IBAN:     BG59UBBS80023106029309
  BIC код: UBBS BGSF

  НЕОБХОДИМО Е ДА ПОСОЧИТЕ СЛЕДНИТЕ ДАННИ ЗА ПЛАЩАНЕ НА ТАКСА СВЪРЗАНОСТ:

  Основание за плащане: такса свързаност, за периода от ……………… до ………………,
  потребителско име …………………………,
  трите имена на студента ………………………………

В случай на плащане по банков път, изпращайте копие от платежния документ на support@uni-ruse.bg.

Полезни връзки:

ЕЛЕКТРОНЕН КАТАЛОГ НА УНИВЕРСИТЕТСКАТА БИБЛИОТЕКА