Новини

НОВИНИ

WiFi покритие

WiFi ПОКРИТИЕ

Настройки за връзка

НАСТРОЙКИ

Тест на връзката

ТЕСТ НА ВРЪЗКАТА

Контакти

КОНТАКТИ

Проверка на акаунт

ПРОВЕРКА НА АКАУНТ

Често задавани въпроси

ЧЕСТО СРЕЩАНИ ГРЕШКИ

 

  Всеки студент, настанен в СО1, СО2 и СО6, може да ползва, през изградено от Русенския университет оптично трасе, достъп до университетската компютърна мрежа срещу месечна такса. Регистрацията се извършва в делничните дни от 08:00 до 12:00 ч. и от 13:00 до 17:00 ч. в Центъра за информационно и компютърно обслужване (ЦИКО) - 1.111-14 (Ректорат, приземен етаж). Плащането на таксата и другите услуги за СО се извършва в касата на университета (Ректорат, ет. 1, ст. 244) в делничните дни от 09:00 до 12:00 ч. и от 14:00 до 16:00 ч.

Услугите предлагани от ЦИКО за Студентските общежития СО1,СО2 и СО6

  • Достъп до вътрешната мрежа със скорост 20 Mbit/s (с кабел)
  • Достъп до вътрешната мрежа със скорост 40 Mbit/s (с Рутер)
  • Забележка: Устройството рутер се предоставя от потребителя, използващите услугата с кабел нямат право да използват рутер.

    Правилник за реда и използването на университетската компютърна мрежа.